Menu
Quy Trình thực hiện
0945.122.921
namtx@satina.com.vn
THIẾT KẾ WEB
Web-Design-nobackground

Như Jack Ma đã từng nói. “Nếu bạn muốn tăng doanh thu, hãy làm cho website của bạn thật đơn giản, để người không biết về công nghệ cũng có thể dễ dàng tiếp cận và mua sản phẩm của bạn”. Với chi phí hợp lý, chúng tôi sẽ thiết kế website để thể hiện dịch vụ và sản phẩm của các bạn một cách tốt nhất. Chúng tôi tin rằng một website tốt là một website rõ ràng và mang lại thông tin cần thiết nhất cho khách hàng. Đó là phương châm của chúng tôi.

MARKETING ONLINE
digital_nobg

Bạn đã có sản phẩm hoặc dịch vụ tốt, nhưng doanh  thu chưa khả quan. Đó là do khách hàng chưa biết đến bạn. Chúng tôi sẽ làm việc này. Bằng cách đưa sản phẩm, dịch vụ của các bạn đến gần với khách hàng. Các kênh marketing của chúng tôi là facebook, zalo, youtube, google. Đó là nhưng kênh truyền thống để khách hàng biết đến bạn nhanh nhất. Và chúng tôi luôn mong muốn giúp đỡ bạn điều đó.

QUẢN TRỊ WEBSITE
content management

Bạn đã có sẵn một website, có những lúc bạn thấy cần  phải đưa thêm sản phẩm và dịch vụ của mình. Chúng tôi luôn sẵn sàng giúp đỡ bạn làm điều này, như vậy các bạn sẽ có thời gian để lo việc khác. Hãy đưa những việc lặt vặt cho chúng tôi, và các bạn sẽ làm những thứ lớn hơn.

CÁC DỰ ÁN ĐÃ THỰC HIỆN

Search